Zdjęcia

000005-1778BE5BB-363D-655F-B2B5-8FE3E866A6C4.jpg
a157C2B088-256F-CB6D-01F8-1E0597BEDBAD.jpg
000004-1C81F62D6-6F1F-DAB2-33BA-4C2536D7FA4A.jpg
000001-15480BE99-0BF9-56AF-CC54-AE5A124BC3C9.jpg
a336E57518-71A7-F555-2584-DBFA40161EB8.jpg
dunajec-tylmanowa-5-11-20163BA5F708-166D-AC28-4F47-B5C0BBCEB5F3.jpg
16107067-10210308623305081-551673520-o-1425C74F3-2AC5-3AB9-52C2-8FA4F31C8A0D.jpg
000003-10270A957-AA97-19C7-BB4B-FA41A36C33DF.jpg
16010250-10210308620065000-1158533385-o-17107E675-E8A4-D511-7B7E-F875F602DE61.jpg
nowy-sacz-kamienica-nawojowska-13-02-201640526CD4-43B2-839E-F6A5-3CEDE5FCA6FB.jpg
77A534F22-C9DA-3F73-8EB7-E03F404A22CA.jpg
fb-img-1477395138101E5832633-AEE3-BB78-C397-01BD47079AFE.jpg
000002-147611D24-07A0-5A70-2FC9-CA9C7E106C11.jpg

Informacja w sprawie zezwoleń

   INFORMACJA W SPRAWIE ZEZWOLEŃ WĘDKARSKICH DLA CZŁONKÓW UCZESTNIKÓW ORAZ ICH OPIEKUNÓW
  
W związku z sygnałami przekazanymi od innych Okręgów, odnoszącymi się do pobierania przez punkty rozprowadzające zezwolenia wędkarskie w naszym Okręgu, a czasem także Koła - dodatkowych opłat za zezwolenia do wędkowania od członków uczestników,

w tym również przypadków informowania opiekunów młodzieży w wieku do lat 14 o konieczności zakupu przez nich samych zezwolenia wędkarskiego - uprzejmie wyjaśniam, że takie postępowanie jest niezgodne z uchwałą Nr 103 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 września 2008 r., pkt. 7, która zwolniła w/w członków uczestników oraz ich opiekunów z obowiązku uiszczania dodatkowych opłat za zezwolenia wędkarskie w innych Okręgach.
Mając na uwadze powyższe - uprzejmie proszę wszystkie punkty rozprowadzające zezwolenia wędkarskie oraz Koła naszego Okręgu do stosowania w praktyce w/w regulacji wdrożonej w życie i usankcjonowanej przez Zarząd Główny, mocą stosownej uchwały.

                  Z wędkarskim pozdrowieniem!
                  Dyrektor biura Zarządu Okręgu Nowy Sącz
                     Mariusz Korcyl