Zdjęcia

received-325223118307998-01446D3B03-DF98-AD47-A9BA-AE6E12222ED1.jpeg
000005-1778BE5BB-363D-655F-B2B5-8FE3E866A6C4.jpg
a157C2B088-256F-CB6D-01F8-1E0597BEDBAD.jpg
46474541-360442134526357-7540767149233537024-n-1B24B4B36-08E7-C681-3A30-E204E7F72D27.jpg
000004-1C81F62D6-6F1F-DAB2-33BA-4C2536D7FA4A.jpg
000001-15480BE99-0BF9-56AF-CC54-AE5A124BC3C9.jpg
16107067-10210308623305081-551673520-o-1425C74F3-2AC5-3AB9-52C2-8FA4F31C8A0D.jpg
37250882-2032257140180663-473046267757330432-nBD7ADACE-CE4F-D63B-EDDC-5A3C01096215.jpg
000003-10270A957-AA97-19C7-BB4B-FA41A36C33DF.jpg
20180805-192146-019775FFF8-34B3-82B1-4180-30A5EFFF6642.jpeg
16010250-10210308620065000-1158533385-o-17107E675-E8A4-D511-7B7E-F875F602DE61.jpg
20181024-102156-01CDD69AFE-2825-3CF8-98C9-000C3BA1887E.jpeg
nowy-sacz-kamienica-nawojowska-13-02-201640526CD4-43B2-839E-F6A5-3CEDE5FCA6FB.jpg
000002-147611D24-07A0-5A70-2FC9-CA9C7E106C11.jpg
received-325223118307998-01995259BF-B7CF-7669-EA7B-8CF5E2CA531C.jpeg
20180805-192146-0102D4704E-4E64-A51C-7552-2D6B1F3D4076.jpeg

Komunikat Okręgu PZW w Nowym Sączu

W związku z wprowadzeniem w dn. 1.04.2020 r. przez Radę Ministrów nowych ograniczeń, związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, Okręg PZW w Nowym Sączu zaleca wędkarzom powstrzymanie się od uprawiania wędkowania w okresie obowiązywania nowych obostrzeń.

Odpowiadając na liczne pytania dotyczące legalności połowu ryb w tym czasie informujemy, że interpretacja omawianych przepisów z zakresu bezpieczeństwa publicznego leży w gestii odpowiednich organów państwowych - policji, sanepidu, sądów administracyjnych. W świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów niedopuszczalne jest:
1) przebywanie, a więc również wędkowanie, na /pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenach zieleni (w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż/);
przez tereny zieleni, zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy o ochronie przyrody rozumie się: "/tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym";
powyższe oznacza, że wszelkie pokryte roślinnością tereny urządzone są objęte zakazem przebywania (w szczególności stawy czy łowiska w miastach); taki zakaz nie dotyczy jedynie lasów czy zupełnie "dzikich", odludnych i nieurządzonych terenów pokrytych roślinnością;
2) przemieszczanie się, a więc również wędkowanie, osób do 18 roku życia bez osoby dorosłej;
3) przemieszczanie się w innych celach niż zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (oraz inne przypadku wymienione w rozporządzeniu: zawodowe, wolontariat COVID, kult religijny);
dosłowne brzmienie tego ograniczenia może sugerować całkowity zakaz wędkowania, jednakże przepis ten funkcjonował już przed 1.04 br. w takim samym brzmieniu i był interpretowany jako niezakazujący wędkowania z dokładnie takich samych przyczyn jak spacery, bieganie czy jazda na rowerze (higiena psychiczna);
nie można jednakże wykluczyć, że policja na tle nowego rozporządzenia ten sam zapis będzie interpretować bardziej restrykcyjnie, a wszelkie dłuższe wyjścia (jak w przypadku wędkarstwa) będą uważane za przekraczające niezbędną potrzebę.
Należy również podkreślić, że naruszenie zasad związanych z
zapobieganiem COVID, zgodnie z nowym art. 48a ust. 1 ustawy o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi grozi wymierzeniem przez sanepid administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 5000-30.000 zł, która jest nakładana decyzją, podlegającą natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia. Sankcja jest więc bardzo poważna, i podlega egzekucji jeszcze przed rozpoznaniem odwołania czy skierowaniem sprawy do sądu administracyjnego.
W świetle powyższego, biorąc pod uwagę brak jednolitej wykładni nowych przepisów, administracyjny tryb nakładania kar, oraz ich surowość, Okręg PZW w Nowym Sączu odradza wędkowanie w tym okresie. Osoby, które mimo wszystko zdecydują się na wyjazd na ryby robią to na własną odpowiedzialność. Powinny wtedy łowić jednoosobowo na odludnych, dzikich fragmentach łowisk z zielenią nieurządzoną, co zminimalizuje ryzyko naruszenia nowych przepisów.