Obwód rybacki rzeki Czarna Orawa - nr 1 mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Czarna Orawa na odcinku od jej źródeł do granicy Rzeczpospolitej Polskiej wraz z wodami dopływów
na tym odcinku w granicach
Rzeczpospolitej Polskiej i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód
tego odcinka, z wypaczeniem wód znajdujących się w granicach
Babiogórskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Czarna Orawa - nr 1

C1/1

Rzeka Czarna Orawa od ujścia potoku Bukowski Strumyk w miejscowości Podwilk do ujściapotoku Zubrzyca.

C1/2

Rzeka Czarna Orawaod ujścia potokuZubrzyca do Granicy Państwa.

C1/3

Potok Zubrzyca od ujścia potoku Suchy do ujścia do Czarnej Orawy.

C1/4

Potok Syhlec od ujścia Kidanowskiego Potoku do ujścia do Czarnej Orawy.

C1/5

Potok Lipnica od ujścia potoku Przywarówka do ujścia do Czarnej Orawy.

C1/6

Potok Piekielnik od ujścia potoku Piekielniczek do ujścia do Czarnej Orawy.

 

Obwód rybacki rzeki Raba - nr 1 mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Raba na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego
do niej potoku Lubieńka wraz z wodami
dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie
do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach
Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Raba - nr 1

Rb1/1

Rzeka Raba od ujścia potoku Rokicinka w m. Rokiciny do ujścia potoku Lubieńka.

Rb1/2

Potok Mszanka od ujścia potoku Łętówka do ujścia do rzeki Raby.

Rb1/3

Potok Poręba od ujścia potoku Koninka do ujścia do Mszanki

 

Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr l mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego do osi podłużnej mostu drogowego
na trasie Harklowa- Knurów wraz z
wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie
lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód znajdujących się w
granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego
i Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Dunajec - nr 1

D1/1

Rzeka Czarny Dunajec od ujścia Antałowskiego Potoku do ujścia potoku Lepietnica.

D1/2

Rzeka Czarny Dunajec od ujścia potoku Lepietnica do mostu drogowego na ul. Krakowskiej (Zakopianka).

D1/3

Rzeka Czarny Dunajec od mostu drogowego w Nowym Targu na ul. Krakowskiej (Zakopianka) do ujścia Białego Dunajca.

D1/4

Potok Lepietnica od ujścia potoku Obidowiec do ujścia do Czarnego Dunajca

D1/5

Potok Rogoźnik od ujścia potoku Ciche do ujścia do Czarnego Dunajca.

D1/6

Potok Biały Dunajec od ujścia potoku Poroniec do jazu elektrowni w miejscowości Szaflary

D1/7

Potok Biały Dunajec od jazu elektrowni w miejscowości Szaflary do połączenia z Czarnym Dunajcem w miejscowości Nowy Targ

D1/8

Rzeka Dunajec od połączenia Czarnego i Białego Dunajcaw Nowym Targu do korony jazu wWaksmundzie.

D1/9

Rzeka Dunajec o od jazu w Waksmundzie do mostu drogowego wKnurowie.

 

Obwód rybacki zbiornika Czorsztyn na rzece Dunajec - nr 2 mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec w granicach Rzeczpospolitej Polskiej na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego
na trasie Harklowa - Knurów do granicy
Pienińskiego Parku Narodowego w Sromowcach Niżnych wraz z wodami zbiornika zaporowego
Czorsztyn (z wyłączeniem wód zatoki Harczygrunt) i wodami zbiornika
zaporowego Sromowce Niżne oraz wody dopływów na tym odcinku
wraz z wodami
naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód znajdujących
się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego i
Pienińskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Dunajec - nr 2

D2/1

Rzeka Dunajec od mostu w Knurowie do mostu drogowego ”Pod Hubą”

D2/2

Czorsztyński Zbiornik Zaporowyod mostu drogowego ”Pod Hubą” do korony zapory w Niedzicy

D2/3

Rzeka Białka Tatrzańska od ujścia potoku Jaworowy do ujścia do zbiornika Czorsztyńskiego.

D2/4

Zbiornik Zaporowy Sromowce Wyżne

D2/5

Potok Niedziczanka od ujścia potoku Kacwin do ujścia do Zbiornika Sromowce Wyżne

D2/6

Potok Kacwin od granicy Państwa do ujścia do potoku Niedziczanka

D2/7

Rzeka Dunajec od zapory w Sromowcach Wyżnych do ujścia Macelowego Potoku w Sromowcach Niznych.

 

Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 3 mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od granicy PienińskiegoParku Narodowego do linii prostej będącej przedłużeniem
lewego brzegu uchodzącego do
niej potoku Kamienica Lacka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników
wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z
wyłączeniem wód znajdujących się w granicach
Gorczańskiego Parku Narodowego i
Pienińskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Dunajec - nr 3

D3/1

Rzeka Dunajec od ujścia potoku Grajcarek do ujściapotoku Krośniczanka.

OS Dunajec

Rzeka Dunajec od ujściapotoku Krośniczanka do ujścia potoku Ochotnica

D3/2

Rzeka Dunajec od ujścia potoku Ochotnica do ujścia potoku Kamienica Łącka

D3/3

Potok Grajcarek od zapory rumowiskowej do ujścia do Dunajca.

D3/4

Potok Ochotnica od ujścia potoku Jaszcze do ujścia do Dunajca.

D3/5

Potok Kamienica Łącka odmostu drogowego w miejscowości Lubomierz – Rzeki do ujścia do Dunajca.

D3/8

 

D3/9

 

 

Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 4 mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego
do niej potoku Kamienica Lacka do linii prostej
będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Łubinka wraz
z wodami
dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka
z wyłączeniem wód rzek Poprad i Kamienica
Nawojowska.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Dunajec - nr 4

D4/1

Rzeka Dunajec od ujścia potoku Kamienica Łącka do progu piętrzącego wodę na ujęciu dla miasta Nowego Sącza w Świniarsku.

D4/2

Rzeka Dunajec od progu w Świniarsku do ujścia potoku Łubinka.

D4/3

Potok Łubinka od mostu drogowego na ul. Nowochruślickiej w Nowym Sączu do ujścia do Dunajca,

 

Obwód rybacki zbiornika Rożnów na rzece Dunajec - nr 5 mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego
do niej potoku Łubinka do osi podłużnej mostu
wiszącego w miejscowości Tropie wraz z wodami zbiornika zaporowego Rożnów
oraz wody
dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie
do wód tego odcinka.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Dunajec - nr 5

D5/1

Rzeka Dunajec od ujścia potoku Łubinka do osi mostu drogowego w Kurowie.

D5/2

Rożnowski Zbiornik Zaporowy od mostu drogowego w Kurowie do korony zapory w Rożnowie

D5/3

Rzeka Dunajec od korony zapory w Rożnowie do osi podłużnej mostu wiszącego w m. Tropie.

D5/4

Potok Smolnik od zapory rumowiskowej do ujścia do Dunajca.

 

Obwód rybacki rzeki Poprad - nr l mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Poprad w granicach Rzeczpospolitej Polskiej na odcinku od granicy Rzeczpospolitej Polskiej
do jej ujścia do rzeki Dunajec wraz z wodami
dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie

lub odpływie do wód tego odcinka.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Poprad - nr 1

P1/1

Rzeka Poprad od ujścia potoku Smereczek do granicy administracyjnej miasta Muszyna.

P1/2

Rzeka Poprad od granicy administracyjnej miasta Muszyna do miejscowości Milik granica Rezerwatu Krajobrazowego „Obrożyska”.

P1/3

Rzeka Poprad od miejscowości Milik - granica Rezerwatu Krajobrazowego „Obrożyska” do ujścia potoku Łomniczanka w miejscowości Piwniczna.

P1/4

Rzeka Poprad od ujścia potoku Łomniczanka w miejscowości Piwniczna doujścia do Dunajca.

P1/5

Potok Muszynka od ujścia potoku Mochnaczka do ujścia do Popradu.

P1/6

Potok Szczawnik od zapory rumowiskowej do ujścia do Popradu.

P1/7

Potok Wierchomla od zapory rumowiskowej do ujścia do Popradu.

 

Obwód rybacki rzeki Kamienica Nawojowska - nr l mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kamienica Nawojowska od jej źródeł do ujścia do rzeki Dunajec wraz z wodami dopływów
na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników
wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Kamienica Nawojowska - nr 1

K1/1

Rzeka Kamienica Nawojowska od ujścia potoku Łabowiec do mostu kolejowego w Jamnicy (Nowy Sacz).

K1/2

Rzeka Kamienica Nawojowska od mostu kolejowego w Jamnicy do ujścia do Dunajca

K1/3

Potok Homrzyski od zapory rumowiskowej do ujścia do Kamienicy Nawojowskiej

K1/4

PotokoKamionka od ujścia potoku Królówka do ujścia do Kamienicy Nawojowskiej.

K1/5

Potok Królówka o początku korekcji stopniowej do ujścia do potoku Kamionka

 

Obwód rybacki rzeki Łososina - nr l mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łososina na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu
uchodzącego do niej potoku Białka wraz z wodami
dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym
dopływie
lub odpływie do wód tego odcinka.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Łososina - nr 1

Ł1/1

Rzeka Łososina od ujścia potoku Chyszówki do ujścia potoku Słopnica w miejscowości Tymbark.

Ł1/2

Rzeka Łososina od ujścia potoku Słopnica do ujścia potoku Białka w Witowicach Górnych.

Ł1/3

Potok Sowlina od ujścia potoku Mordarka do ujścia do Łososiny.

Ł1/4

Potok Starowiejski od początku korekcji stopniowej do ujścia potoku Mordarka

 

Obwód rybacki rzeki Biała Tarnowska - nr l mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Biała Tarnowska na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego
brzegu uchodzącego do niej potoku Kąśnianka wraz
z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych
o ciągłym
dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Biała Tarnowska - nr 1

B1/1

Rzeka Biała Tarnowska od ujścia potoku Mostysza do ujścia potoku Strzylawka w Grybowie.

B1/2

Rzeka Biała Tarnowskaod ujścia potoku Strzylawka do ujściapotoku Kąśna (Jastrzębianka) w Ciężkowicach.

B1/3

Potok Jasienna od ujścia potoku Spólnik (Łyczanka) do ujścia do rzeki Białej Tarnowskiej.

 

Obwód rybacki zbiornika Klimkówka na rzece Ropa - nr 1 mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ropa na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej korony zapory zbiornika Klimkówka wraz
z wodami zbiornika zaporowego Klimkówka oraz
wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych
o ciągłym
dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Ropa - nr 1

R1/1

Rzeka Ropa od ujścia potoku Ripka w m. Wysowa do ujścia potoku Zdynia.

R1/2

Potok Zdynia od ujścia potoku Regetówka w m. Smerekowiec do ujścia do Ropy

R1/3

Zbiornik Klimkówka od ujścia potoku Zdynia do korony zapory w Klimkówce

 

Obwód rybacki rzeki Ropa - nr 2 mapa >>>

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ropa na odcinku od osi podłużnej korony zapory zbiornika Klimkówka do linii prostej
będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do
niej potoku Libuszanka wraz z wodami dopływów na tym odcinku
i wodami naturalnych
zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka,
z wyłączeniem
wód znajdujących się w granicach Magurskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Ropa - nr 2

R2/1

Rzeka Ropa od zapory w Klimkówce do mostu drogowego na ul. Mickiewicza w Gorlicach.

R2/2

Rzeka Ropa od mostu na ul. Mickiewicza w Gorlicach do ujścia potoku Stróżowianka.

R2/3

Rzeka Ropa od ujścia potoku Stróżowianka do ujścia potoku Libuszanka.

R2/4

Potok Sękówka od ujścia potoku Małastówka do ujścia do Ropy.

 

 

Copyright Okręg PZW Nowy Sącz © 2013 | Joomla Template by vonfio.de