Porozumienie Okręgu PZW N. Sącz z Okręgiem PZW Tarnów.

Porozumienie to dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW w Nowym Sączu i Tarnowie

Ustala się wysokość składki okręgowej za niniejsze zezwolenie - 25 zł
Porozumienie zawarte zostaje na dokonywanie amatorskiego połowu ryb na części obwodu rybackiego rzeki Dunajec nr 5 dla wędkarzy z Okręgu PZW w Tarnowie tj od zapory w M. Rożnów do mostu wiszącego w m. Tropie i części obwodu rybackiego rzeki Dunajec nr 6 dla wędkarzy z Okręgu PZW w Nowym Sączu tj od mostu m. Tropie do zapory w Czchowie oraz rzeka Łososina do wysokości potoku Białka. Na w/w wodach obowiązuje rejestr połowu wydany przez macierzysty Okręg.

Niedozwolone jest zabieranie ryb których długość nie przekracza wymiary gospodarczego wynoszącego dla:

  • Świnka – do 30 cm
  • Okoń do 18 cm i od 45 cm wymiar widełkowy górny
  • Sandacz i Szczupak do 50 cm i od 80 cm wymiar widełkowy górny
  • Leszcz do 30 cm

Limit dobowy zatrzymanych ryb:

  • Świnka – 3 sztuki
  • Okoń 15 sztuk
  • Leszcz 10 sztuk


Dopuszcza się dokonywanie amatorskiego połowu ryb ze środków pływających na w/w wodach.
Pozostałe zapisy zgodnie z zezwoleniem wydanym przez macierzysty Okręg PZW
Składki Okręgowe za 25 zł z zezwoleniami rozprowadzają Skarbnicy Kół oraz Biuro Zarządu Okręgu.