Składki i opłaty

 

 Składki Członkowski i Okręgowe na 2019 r. >>

 

 

 

W związku uchwałą Zarządu Głównego PZW oraz wprowadzeniu karty ewidencji wędkarzy poniżej można pobrać karty PZW. Wypełnienie takiej karty we własnym zakresie w znacznym stopniu ułatwi i usprawni proces opłacania karty:

Karta Ewidencji Wędkarza >>

 Wyjaśnienie do zezwolenia – skracanie okresów ochronnych

      W związku z licznymi zapytaniami Zarząd Okręgu przypomina, że terminy różnorakich obostrzeń i zakazów zawarte w zezwoleniu na połów NIE ULEGAJĄ jakimkolwiek skróceniom, także wtedy gdy ostatni dzień takiego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (dotyczy to terminów zakazu połowu np: na danym łowisku, daną metodą/przynętą, ze środków pływających/z brzegu, nocą, organizacji zawodów itp).
Wyjątek stanowi tylko okres ochronny, czyli zakaz połowu danego gatunku ryby, który zgodnie z prawem ulega skróceniu o dzień ustawowo wolny od pracy, jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego przypada w taki dzień ustawowo wolny od pracy. Jednocześnie przypominamy, że dni ustawowo wolne od pracy określa ustawa z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy. Są to tylko niedziele i święta państwowe. Informujemy, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (o ile nie wypada w święto państwowe)  i tym samym nie skraca okresu ochronnego.