Zarząd Okręgu

 

Sklad Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu
Kadencja 2017-2021
 
 
1. Zdzisław Kowalski - Prezes Zarządu Okręgu
2. Krzysztof Stanek - Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. organizacyjnych i ochrony wód
3. Roman Cyfra - Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. zagospodarowania wód
4. Janusz Szepeta - Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Sportu i Młodzieży
5. Łukasz Kosiba - Sekretarz
6. Andrzej Róg - Skarbnik
7. Łukasz Rubiś - Członek Prezydium
8. Tadeusz Chudy - Członek Prezydium
9. Michał Cebula - Członek Prezydium
10. Tadeusz Kocjan
11. Ryszard Górowski
12. Eugeniusz Garbacz
13. Andrzej Dudek
14. Jan Szewczyk
15. Krzysztof Dobek
16. Waldemar Wolski
17. Mirosław Pieślak
18. Adam Styrczula
19. Janusz Sopiarz